Projekter til salg

Vindafkast.dk Dansk mølle 1

Her er et eksempel på en mølle, vi tidligere har haft til salg. Du kan downloade materiale om møllen ved at udfylde formularen. Dermed får du som investor i en mølle adgang til et beregningsskema, hvor du kan indtaste egne oplysninger for at vurdere rentabiliteten ved investering i møller med dine egne økonomiske forudsætninger.

Vindafkast.dk Dansk mølle 2

Hermed udbydes en dansk mølle til salg. Møllen er en Vestas V112, 3,3 MW og placeret i Vestjylland. Møllen er igangsat december 2013.

Overtagelse 1.8.2015

Prisen udgør kr. 36.850.000.

Produktionen i 2014 udgjorde 9.800.00 kWh

Den beregnede produktion er af EMD sat til 9.490.000 kWh

Møllen er placeret på eget jordstykke, og kan således finansieres med realkreditlån.

Møllen overtages uden belåning, men belåning kan anvises.

Anvendte fuldlasttimer pr. 16/6 2015 er ca. 15.844.000 kWh af fuldlasttimerne som i alt udgør 76.951.394 kWh.

Der er indgået en 20 årig AOM 5000 vedligeholdelsesaftale med Vestas Service. Udgiften hertil de første 5 år er kr. 282.528 kr.

Der er garanteret 95.5% rådighed fra Vestas - upside deling ved opnåelse af bedre rådighed.

Der er tegnet fuld forsikring i Codan inkl. driftstab i 5 år. Årlig præmie 53.563 kr.

Den gennemsnitlige elpris i Danmark de sidste 10 år er kr. 28,6 øre pr.Kwh.